ทำเนียบ บุคลากรครู

card image

ปิยธิดา ปงลังกา

ครูธุรการ


E-Mail : -

เบอร์โทร : -

card image

ธีระศักดิ์ ปัญญาคำ

ครู


E-Mail : theerasak.bible@gmail.com

เบอร์โทร : 0913547107

card image

พวงผกา เผ่าต๊ะใจ

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0808549731

card image

กาญจนา เรือนสิงห์

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0828911410

card image

มลิวัลย์ ดีงาม

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0835806180

card image

หทัยกาญจน์ มุทาทอน

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0835790385

card image

สุพัตรา จันทอน

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0947478034

card image

จาตุรงค์ สุคันโธ

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0824844315

card image

สุวรรณี ธงสิบเจ็ด

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0914122606

card image

สุกัญญา เครือมูล

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0624465777

card image

วรัญญา เลิศหล้า

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0979819749

card image

ธาวัลย์ หม่องน้อย

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0616672653

card image

ศุภลักษณ์ ใจการ

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0863470037

card image

พิทวัส พรมแปง

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : -

card image

เกรียงไกร

ครู


E-Mail : -

เบอร์โทร : 0623097580