หัวข้อประกาศ : ระเบียบการ เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
วันที่ลงประกาศ : 06 มกราคม 2565
ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน 

(๑) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง

(๒) อายุอย่างต่ำตั้งแต่ ๑๑ ปี อย่างสูงไม่เกิน ๒๐ ปี

(๓) พื้นฐานความรู้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นต้นไปตามระดับชั้น

 
หลักฐานการสมัคร 

(๑) สำเนาสูติบัตร

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๓) หลักฐานการเรียน

(๔) ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๓ x ๔ เชนติเมตร จำนวน ๒ รูป
 

เวลาเรียน 

(๑) เริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

(๒) ทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(๓) พักกลางวันตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.

(๔) ภาคเรียนที่ ๑ เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง วันที่้ ๑๑ ตุลาคม

(๕) ภาคเรียนที่ ๒ เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑ เมษายน
 

วันหยุด 
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
 
การแต่งกายของนักเรียน 
  • ชายและหญิง นอกเหนือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 


ไฟล์แนบ :
จำนวนการเปิดอ่าน : 74
โพสข่าวโดย : ฝ่ายงาน IT