อัตลักษณ์โรงเรียน แบบชุดนักเรียน

 

อัตลักษณ์โรงเรียนตามฝันแม่ใจ

" ขยัน อดทน เป็นคนดี "

 


ปรัชญา

" การศึกษาพัฒนาคน "
 
คติพจน์

" มีฝัน ขยัน อดทน เป็นคนดี "

 


สีประจำโรงเรียน

สีขาว   |   สีเขียว    |    สีน้ำเงิน 


ชุดนักเรียน ชุดพละ ของโรงเรียน
และชุดพละของนักเรียน