ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนตามฝันแม่ใจ

card image

นพ.คำนึง แซ่ซื้อ

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนตามฝันแม่ใจ


E-Mail : kamneung@gmail.com

เบอร์โทร : 054-070277

card image

นางประนอม แซ่ซื้อ

ผู้ขอรับใบอนุญาติ


E-Mail : nomail@hotmail.com

เบอร์โทร : 054-070277

card image

นางพณสร จินะราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน


E-Mail : no-email@hotmail.com

เบอร์โทร : 054-070277